Сучасні тенденції створення інфографіки

 

У статті розглянуто поняття «інфографика», що останнім часом є провідним у сфері візуальної комунікаціі, тому представлені основні визначення інфографіки, її головні завдання та тенденції застосування в ЗМІ. Визначено шляхи сприйняття інформації, через принципи створення компактної, єфективної та єстетичноі інфографіки. Як результат, з’ясовано, що інфографіка  — функціональне мистецтво, єднаюче інформаційне та графічне середовище.

Ключові слова: інфографіка, візуалізація, графічний дизайн, комунікація, рекламне повідомлення

Постановка завдання

Дослідити сучасні тенденції відображення інфографіки в джерелах інформації. На основі існуючих тенденцій графічного дизайну і реклами виявити особливості кращих шляхів зображення інфографіки для результативного сприйняття інформації. Звернути увагу на важливість створення дієвого графічного повідомлення з урахуванням та правильним застосуванням наведених принципів.

Об’єкт та методи досліджень

Актуальність дослідження визначається популяризацією використання можливостей інфографіки при створенні рекламного продукту, а також підкріплюється браком вітчизняних теоретичних узагальнень щодо цього. Сьогодні реклама та її складники, як об’єкт вивчення, цікавлять багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників. Питання культурології, соціології та естетики рекламного дизайну та окремих його складників були відображені в дослідженнях Л. Корнілової, О. Дегтярева, О. Оленіної та ін.

Щодо науковців, у сфері інтересів яких перебуває інфографіка, варто зазначити зарубіжних авторів Е. Тафті, А. Каїро, Ж. Берті, Ж. Шаппе та ін. Однак слід зауважити, що їхні розробки здебільшого присвячені вивченню історіографії цього явища, його термінології і видової структури, а також критеріям створення й використання інфографіки здебільшого в публіцистиці. Спеціальних робіт, присвячених можливостям використання інфографіки як рекламного засобу, у вітчизняній чи зарубіжній літературі знайдено не було.

Мета статті полягає в спробі аналізу використання інфографіки як зображального складника засобів масової інформації.

 Її досягнення передбачає розв’язання таких завдань:

вивчення прийомів використання інфографіки в рекламних повідомленнях;

• систематизація функцій, що виконує інфографічний матеріал у рекламних повідомленнях.

Рекламні повідомлення, створені з використанням інформаційної графіки — об’єкт дослідження, а функції, що виконують інфографічні складники в такій рекламі, — предмет.

Інфографіка – не тільки графічний спосіб передачі данних, а унікальний метод систематизації великого об’єму інформації. Інфографіка дає можливість візуально продемонструвати взаємозв’язок суб’єкта та об’єкта, фактів та предметів, а також часу та простір.

Інфографіка частіше слугує для полегшення сприйняття складних процесів, для пояснення взаємовідносин між елементами, вирішення питань, замальовки єтапів й алгоритмів вирішення проблем й т.д. Інакше кажучи, інфографіка дозволяє просто, легко та доступно донести складну інформацію.

Інфографіка — один із напрямів дизайну, а особливість іі полягає в тому, що вона поєднує в собі ідеальне співвідношення інформації та графічних об’єктів, а головне правило – простота зображення головної ідеї. Інформація, викладена таким чином, сприймається набагато швидше, ніж текст. Сутність її у поєднанні тексту й графіки, створених з наміром наочно викласти історію, донести той чи інший факт. Феномен інфографіки в тому й складається, що одне якісно виконане зображення може замінити декілька сторінок складного тексту.

Найпростіша інфографіка представлена таблицями; круговими, стовпчиковими, кільцевими, пелюстковими діаграмами; графіками; картами; логічними схемами. Більш складна інфографіка, що може комбінувати текстові блоки, діаграми, карти, таблиці тощо, здатна представляти абстрактні поняття й раціональні компоненти повідомлення, що зазвичай виражаються у текстових формах.

Проте, не все так просто. Переглядаючи сторінки Інтернету, ви помітите перенасичення простору інформаційними схемами, що частіше вас заплутають, ніж допоможуть зрозуміти необхідне. Це можна пояснити тим, що не кожен, хто створює данні схеми має аналітичне мислення, адже інфографіка будується на основі саме детального й глубокого аналізу данних, що дозволяє перетворювати великі об’єми інформації в тези, представляючи їх у вигляді яскравого зображення.

Не дивлячись на те, що з основами аналізу знайомий майже кожен користувач мережі Інтернет, в реальності людей, що створюють якісний продукт інфографіки – одиниці.

Докладний аналіз використання візуалізоване інформації в пресі пропонує фахівець в області інфографіки Альберто Каїро, за спостереженням якого свою сучасну форму інфографіка знайшла в 1982 році з виходом газети USA Today. Нова щоденна газета прагнула надати узагальнений, барвистий і швидкий огляд новин, активно використовуючи елементи візуалізації. Згідно з проведеним дослідженням, вже тоді читачі почали віддавати перевагу хорошій інфографіці в поєднанні з короткими блоками інформації, а не звичайним глибоким багатосмуговим матеріалам.

Альберт Каїро наполягає на тому, що інфографіка – це інструмент, який дозволяє очам та мозку розуміти те, що зазвичай знаходиться поза межами нашого природного сприйняття. Експерт вважає, наш мозок побудований таким чином, що нам важко порівнювати й аналізувати велику кількість цифр і величин одночасно. А мета, припустимо, дати читачу чітке розуміння ситуації з безробіттям у країні. Для цього слід співвіднести рівень безробіття 1 регіону з усіма іншими, лише так можна зрозуміти загальну картину. Звичайна таблиця чи діаграма в такому разі малоефективна. Так само з інфографікою: естетика, зовнішній вигляд подачі інформації, звичайно, відіграють важливу роль, проте краса без «твердого хребта» гарного змісту – лише вигадка, цікава ілюстрація. Коли мова йде про інформативну візуалізацію, форма має відповідати функції.

У той час подібний дизайн з використанням візуальної інформації порахували зухвалим, в Європі USA Today охрестили «McPaper» (така собі газета-Макдоналдс: спрощена, яскрава, розрахована на маси, «пробіг очима — викинь»). Поступово кількість таких газет стало зростати: видавцям здалася привабливою можливість «стиснути» великі обсяги інформації до малих розмірів. Однак дуже складно виявилося не перетнути межу між лаконічністю і спрощеністю, крім того, інфографіку стали цінувати із-за її привабливості, і в спробі наслідувати USA Today деякі видання стали використовувати її як елемент прикраси, а не спосіб допомогти сприйняти інформацію. Сьогодні багато видавців і аналітики преси перебувають у застрашливій омані, що основні завдання інфографіки — зробити статті більш «привабливими», «спростити» інформацію, зробити її більш «доступною», «полегшити» матеріали. Звичайно, в цьому є необхідність, адже сучасній людині складно прочитати 3-4 пропозицій зв’язного тексту за один раз.

Альберто Каїро зауважує, що від мети інфографіки залежить форма та способи візуальної подачі інформації. Графіка повинна бути візуально привабливою, проте, перш за все, пояснювати дані. Це основна ідея функціонального мистецтва. Тож перед тим, як створювати інфографіку, потрібно чітко зрозуміти її призначення. Гарна інфографіка повинна не просто привертати увагу, а передусім давати можливість зрозуміти те, що без візуалізації осягнути вкрай важко. Така інфографіка дозволяє виявити закономірності й тенденції, поховані під горами даних і фактів, робить «складність» доступною для сприйняття без шкоди для її цілісності.

Проте, хочу зазначити важливу річ. Аналізуючи, що ж собою «інфографіка» являє в цілому, я прийшла до висновків, що це невід’ємна частина журналістики.

Проведені досліди зазначають, що якісна інфографіка – це результат взаємної  праці як людини, що інформує, так і людини, що зображує. Дуже добре, коли, дизайнер достатньо поглиблений в інформаційну складову продукту, що дасть йому можливість як найточніше створити графічний об’єкт, що буде супроводжувати частковий текст, або взагалі його замінить.  Важливо розуміти, працюючи над текстом и створюючи для нього супровід зображеннями, слід дуже тонко розуміти його призначення.

Висновки.

Проаналізовані наявні приклади використання інфографіки дозволяють стверджувати, що цей складник зображальних засобів реклами може бути ефективним прийомом у комерційній, політичній, соціальній рекламі. Якісна рекламна інфографіка здатна впливати на цільову аудиторію як на раціональному, так і на емоційному рівнях; вона спонукає до роздумів, почуттів й аналізу одночасно. Рекламне повідомлення, що містить елементи інфографіки, або повністю побудоване на ній, здатне виконати основні функції реклами, а саме: виділитися між іншими повідомленнями, привернути до себе увагу цільової аудиторії; донести інформацію щодо рекламованих товарів або послуг; викликати певну емоцію; запам’ятатися;  спонукати до дії. Крім того, доволі часто рекламні повідомлення з креативною інфографікою стають об’єктом вірусного маркетингу, що дозволяє продовжити термін їхнього існування і дії, розширити доступ різних цільових аудиторій та збільшити кількість рекламних контактів.

Вы так же можете прочитать полезную статью про тактику увеличения юридического бизнеса по ссылке.

Список літератури

Актуальный дизайн: Упаковка 01, Изд. РИП-холдинг/Rockport, 2009 г., М.—192 С.

Бойцов С. Ф. Комбинаторные идеи в дизайне //Техническая эстетика. -1983 г., №7.

Стор И. Н., Смыслообразование в графическом дизайне. Метаморфозы зрительных образов, Изд. МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2003 г. М., — 296 С.

Назайкин А.Н., Иллюстрирование рекламы, Изд., Эксмо, М.,2004 г.,3204 С.

Автор статьиШАТАЛОВА МАРИЯ
Специалист по созданию адаптивного визуального контента.
СВЯЗАТЬСЯ
Masha Shatalova